VÝPOČET VÝKONU INFRAPANELOV


IZOLÁCIA DOMU/BUDOVY
Veľmi dobre izolovaný dom/budova Štandardná izolácia domu/budovy BEZ izolácie (staré domy a budovy)
1 vonkajšia stena 50W/m2 70W/m2 90W/m2
Každá ďalšia vonkajšia stena + 10W/m2 + 10W/m2 + 10W/m2
Požiadovaná veľkosť infra panelu sa vypočíta následovne: Plocha izby(m2) x W/m2 = odporúčaná minimálna veľkosť IR panelu vo watoch.

Príklad: Pre izbu veľkosti 10m2 s veľmi dobrou izoláciu a dve exteriérové steny (50 + 10 W/m2) odporúčaná veľkosť IR panelu bude 10m2 x 60W/m2 = 600 W"
Vyberte úroveň izolácie:

Zadajte parametre miestnosti: